Data posiedzenia:
2019-04-04

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu za 2018 r.

Uwagi: