W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2019-03-26

Numer uchwały:
VI/51/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego