Data posiedzenia:
2019-04-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdań finansowych za rok 2018

Uwagi:
posiedzenie zaplanowane na godzinę 10:00