W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

Data uchwały:
2019-04-24

Numer uchwały:
VII/54/2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego