W sprawie:
przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych

Data uchwały:
2019-04-24

Numer uchwały:
VII/53/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej podjęcia