Data posiedzenia:
2019-06-12

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Informacja o wykorzystanych środkach unijnych oraz o toczących się procedurach
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: