Data posiedzenia:
2019-06-13

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania funduszy sołeckich za 2018 r. oraz kontrola wydatków na promocję gminy w 2018 r.

Uwagi: