W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

Data uchwały:
2019-05-29

Numer uchwały:
VIII/62/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia