W sprawie:
absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2018r

Data uchwały:
2019-06-19

Numer uchwały:
IX/68/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia