Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9482917
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Obwieszczenia i ogłoszenia obrazek Wersja do druku

Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia:budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części działki o nr. ewid. 275 (Alei Róż), położonej w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kleszczewo

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945), oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że dnia 2 lipca 2019 r.


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla planowanego przedsięwzięcia:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części działki o nr. ewid. 275 (Alei Róż), położonej w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn, będącej fragmentem inwestycji pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce (obręb Tulce), gm. Kleszczewo oraz w miejscowości Siekierki Wielkie, gm. Kostrzyn”.

 

Stosownie do art. 10 §1 k.p.a., Strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego. Z powyższego prawa, tj. zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, Strony postępowania mogą skorzystać w pok. nr 4, w godzinach urzędowania Urzędu Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.

Obecność nie jest obowiązkowa.

 

UZASADNIENIE

Niniejsze obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego następuje w celu wydania dla w/w inwestycji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzja ta nie jest również pozwoleniem na budowę i nie uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

 

 

Załączone dokumenty
  rejon inwestycji (40.7kB) obrazek pobierz    
  Lokalizacja inwestycji (1MB) obrazek pobierz    
  Lokalizacja inwestycji. (877.9kB) obrazek pobierz    

Informację wytworzył: Katarzyna Sznajder, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2019-07-02 14:45:02, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2019-07-02 14:56:12, Ostatnia zmiana: 2019-07-04 08:08:24, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 70