Kadencja 2024-2029

nr. sesji

nr i data uchwały

w sprawie

publikacja

I

I/1/2024

7 maja 2024 r.

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/2/2024

7 maja 2024 r.

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/3/2024

7 maja 2024 r.

powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/4/2024

7 maja 2024 r.

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/5/2024

7 maja 2024 r.

powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/6/2024

7 maja 2024 r.

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

 

I

I/7/2024

7 maja 2024 r.

ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/8/2024

7 maja 2024 r.

ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/9/2024

7 maja 2024 r.

ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/10/2024

7 maja 2024 r.

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/11/2024

7 maja 2024 r.

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Kleszczewo

 

 

I

I/12/2024

7 maja 2024 r.

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kleszczewo

 

 

II

II/13/2024

16 maja 2024 r.

przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kleszczewo

 

II

II/14/2024

16 maja 2024 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część nieruchomości rolnej o powierzchni 1,44 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 17 w obrębie ewidencyjnym Poklatki

 

II

II/15/2024

16 maja 2024 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część nieruchomości rolnej o powierzchni 0,80 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 122 w obrębie ewidencyjnym Śródka

 

II

II/16/2024

16 maja 2024 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część nieruchomości rolnej o powierzchni 0,40 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 168/4 w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo

 

II

II/17/2024

16 maja 2024 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnych o powierzchni 0,71 ha, stanowiących własność Gminy Kleszczewo, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 168/4 oraz 169 w obrębie ewidencyjnym Kleszczewo

 

II

II/18/2024

16 maja 2024 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat część nieruchomości rolnej o powierzchni 1,5503 ha, stanowiącej własność Gminy Kleszczewo, oznaczoną nr ewidencyjnym 287/6 w obrębie ewidencyjnym Gowarzewo

 

II

II/19/2024

16 maja 2024 r.

wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat części nieruchomości rolnych o powierzchni 0,98 ha, stanowiących własność Gminy Kleszczewo, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 24/4 oraz 24/5 w obrębie ewidencyjnym Bylin

 

II

II/20/2024

16 maja 2024 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Bylin, w rejonie drogi ekspresowej S5, gmina Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

poz. 5192

z dnia 3.06.2024r.

II

II/21/2024

16 maja 2024 r.

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki oznaczone numerami ewid: 71/2, 71/3, 71/4, 71/5 i 71/6, obręb Krzyżowniki

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

poz. 5189

z dnia 3.06.2024r.

II

II/22/2024

16 maja 2024 r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki o numerach ewid: 42/20 oraz 42/13 w miejscowości Śródka, obręb ewid. Śródka, gm. Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

poz. 5190

z dnia 3.06.2024r.

II

II/23/2024

16 maja 2024 r.

ustalenia zasad przyznawania diet radnym Rady Gminy Kleszczewo

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

poz. 5132

z dnia 29.05.2024r.

II

II/24/2024

16 maja 2024 r.

ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kleszczewo

 

II

II/25/2024

16 maja 2024 r.

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na okres od czerwca do grudnia 2024 r.

 

II

II/26/2024

16 maja 2024 r.

zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kleszczewo na okres od czerwca do grudnia 2024 r.

 

II

II/27/2024

16 maja 2024 r.

skargi wniesionej na Wójta Gminy Kleszczewo

 

II

II/28/2024

16 maja 2024 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2024 r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

poz. 5191

z dnia 3.06.2024r.

II

II/29/2024

16 maja 2024 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2024-2042

 

II

II/30/2024

16 maja 2024 r.

ustanowienia przedstawicieli Gminy Kleszczewo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski