Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8793121
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Prowadzone rejestry i ewidencje Wersja do druku

Kadencja 2018-2023

Nr sesji

Nr i data uchwały

W sprawie

Publikacja

I

I/1/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

-

 

I

I/2/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy

-

I

I/3/2018

21 listopada 2018r.

powołania  Komisji Rewizyjnej

-

I

I/4/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji  Rewizyjnej

-

I

I/5/2018

21 listopada 2018r.

powołania  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

-

I

I/6/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji

-

I

I/7/2018

21 listopada 2018r.

ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy

-

I

I/8/2018

21 listopada 2018r.

wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji  Finansowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

-

II

II/9/2018

05 grudnia 2018 r.

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  9719

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/10/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 9720

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/11/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 9721

 z dnia 07.12.2018r.

II

II/12/2018

05 grudnia 2018 r.

przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami w 2019 r

 

II

II/13/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia  wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 

II

II/14/2018

05 grudnia 2018 r.

wskazania Wiceprzewodniczącego dokonującego polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy

 

II

II/15/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały w sprawie wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki – Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczewie

 

II

II/16/2018

05 grudnia 2018 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

 

II

II/17/2018

05 grudnia 2018 r.

ustalenia wysokości dopłat do 1m3 ścieków w okresie od 01  stycznia 2019r. do 05 czerwca 2019r

 

II

II/18/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2018r

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 715  

 z dnia 15.01.2019r.

II

II/19/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040

 

II

II/20/2018

05 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Kleszczewo oraz określenia zasad  ich zbywania, nabywania i wykupu

 

III

III/21/2018

19 grudnia 2018 r.

zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 456  

 z dnia 09.01.2019r.

III

III/22/2018

19 grudnia 2018 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2018-2040.

 

 

III

III/23/2018

19 grudnia 2018 r.

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

 

III

III/24/2018

19 grudnia 2018 r.

Budżetu Gminy na 2019r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 506

 z dnia 09.01.2019r.

III

III/25/2018

19 grudnia 2018 r.

nabycia na własność  Gminy Kleszczewo  nieruchomości położonej w miejscowości Szewce.

 

III

III/26/2018

19 grudnia 2018 r.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania             Problemów Alkoholowych na 2019 rok

 

III

III/27/2018

19 grudnia 2018 r.

zatwierdzenia  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019r

 

III

III/28/2018

19 grudnia 2018 r.

uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2019r

 

III

III/29/2018

19 grudnia 2018 r.

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2019r.

 

IV

IV/30/2019

06 lutego 2019 r.

uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

 

IV

IV/31/2019

06 lutego 2019 r.

podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku - świadczenia pieniężnego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem   „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  1526

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/32/2019

06 lutego 2019 r.

zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku i  świadczenia  rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1525

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/33/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1507

 z dnia 11.02.2019r.

IV

IV/34/2019

06 lutego 2019 r.

ustanowienia reprezentantów gminy  w Stowarzyszeniu Gmin  i Powiatów Wielkopolski.

 

IV

IV/35/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany  uchwały budżetowej na 2019 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz.  

 z dnia ..2019r.

IV

IV/36/2019

06 lutego 2019 r.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040.

 

IV

IV/37/2019

06 lutego 2019 r.

poboru podatków  w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urz. Woj. Wlkp.

 poz. 1506  

 z dnia 11.02.2019r.

 

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  REJESTR UCHWAŁ KADENCJA 2010-2014 (73.5kB) pobierz pokaż
  rejestr uchwal 1990-1994 (250kB) pobierz pokaż
  rejestr uchwal 1994-1998 (296kB) pobierz pokaż
  rejestr uchwal 1998-2002 (356kB) pobierz pokaż
  Rejestr Uchwał 2002 - 2006 (46.1kB) pobierz    
  rejestr uchwał 2006-2010 (8.4MB) pobierz pokaż
  rejestr uchwał 2010 - 2014 (107kB) pobierz pokaż
  rejestr uchwał 2014 - 2018 (156.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Biuro Rady , Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2003-12-19 05:39:47, Zatwierdził do publikacji: Marta Kuświk, Data publikacji 2003-12-19 05:41:27, Ostatnia zmiana: 2019-02-12 11:19:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 6177