REJESTR  OPINII RADNYCH    

 

 

 

 

Nr Sesji

 

 

Numer i data opinii

 

W sprawie

 

Krótki opis

1

2

3

4

V

0052-OP/1/07

28 lutego 2007r.

Utworzenia spółki gmin lub innego organu posiadającego osobowość prawną odpowiedzialnego za budowę i zarządzanie schroniskiem.

 

Podtrzymanie przez radnych woli budowy schroniska dla psów, przy równoczesnej negatywnej opinii co do realizacji zadania poprzez utworzenie spółki. Wskazanie powiatu poznańskiego jako realizatora zadania.

X

0052-OP/2/2007

5 września 2007r.

Kontynuacji realizacji zadania „Modernizacja drogi  Markowice – Zmysłowo – Bieganowo”.

Zaopiniowano inwestycję pozytywnie stwierdzając celowość realizacji i dofinansowania kontynuacji  zadania.

 

XVI

0052-OP/1/2008

28 lutego2008

Realizacji zadania „Modernizacja drogi  gminnej nr 3321”

Zaopiniowano inwestycję pozytywnie stwierdzając celowość realizacji i dofinansowania kontynuacji  zadania.

 

XXII

0052-OP/2/2008

18 września 2008

Realizacji zadania „Modernizacja – przebudowa  drogi  gminnej nr 3322P wraz z dojazdami”

Zaopiniowano inwestycję pozytywnie stwierdzając celowość realizacji i dofinansowania zadania.

 

XXXVI

0052-OP/1/2009

8 października 2009

Realizacji zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce geodezyjnej o nr ewidencyjnym 12 – obręb Markowice”

Zaopiniowano inwestycję pozytywnie stwierdzając celowość realizacji i dofinansowania zadania.

 

 

XII

OP/1/2011

26 października2011r.

Realizacji zadania „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce geodezyjnej o nr ewidencyjnym 132-obręb Markowice”

Zaopiniowano inwestycję pozytywnie stwierdzając celowość realizacji i dofinansowania zadania.