Data posiedzenia:
2019-09-04

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołów z obrad z poprzednich Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/333/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo.
9. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020.
10. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo