W sprawie:
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci
6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kleszczewo


Data uchwały:
2019-09-04

Numer uchwały:
XI/78/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzeń od 1 września 2019 r.