W sprawie:
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo

Data uchwały:
2019-09-04

Numer uchwały:
XI/81/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia