W sprawie:
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2019-2040

Data uchwały:
2019-09-30

Numer uchwały:
XII/87/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.