Data posiedzenia:
2019-09-24

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Schroniska w Skałowie - komisja wyjazdowa
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: