Data posiedzenia:
2019-09-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg w 2018 r. i I półrocze 2019 r. kosztów związanych z naprawą dróg gminnych, wykaszaniem poboczy, utrzymaniem czystości i bezpieczeństwa.

Uwagi: