Data posiedzenia:
2019-10-17

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2018 r. i I półrocze 2019 r.

Uwagi: