Data posiedzenia:
2019-10-23

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy zewnętrznych.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi: