W sprawie:
przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany granic Sołectw Komorniki, Krzyżowniki i Śródka

Data uchwały:
2019-10-30

Numer uchwały:
XIII/91/2019

Podjęta przez:
Rada Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia