Data posiedzenia:
2019-11-21

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji gminnych - emisja obligacji i kredyty bankowe.

Uwagi: