Data posiedzenia:
2019-12-05

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Przygotowanie sprawozdania za 2019 r. i planu pracy na 2020 r.

Uwagi: