Data posiedzenia:
2019-12-10

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Budżet na 2020 rok.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy
3. Plany pracy na pierwsze półrocze 2020 roku


Uwagi: