W sprawie:
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Data uchwały:
2019-12-18

Numer uchwały:
XV/108/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia