W sprawie:
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy na I półrocze 2020 r

Data uchwały:
2019-12-18

Numer uchwały:
XV/110/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.