W sprawie:
określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Kleszczewo na rok szkolny 2019/2020

Data uchwały:
2019-12-18

Numer uchwały:
XV/113/2019

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego