Data posiedzenia:
2020-01-03

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie petycji złożonej do Rady Gminy Kleszczewo w dniu 18 listopada 2019 r. i petycji z dnia 11 grudnia 2019 r.
2. Rozpatrzenie skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie


Uwagi: