Data posiedzenia:
2020-01-22

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesionej przez Panią Renatę Sutor w dniu 18 listopada 2019r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesionej przez Panią Renatę Sutor w dniu 06 grudnia 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Gowarzewo w Gminie Kleszczewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Śródka w Gminie Kleszczewo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Tanibórz w Gminie Kleszczewo.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
13. Działalność GOKIS w 2019 r. i plany na 2020 r.
14. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo