W sprawie:
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesionej przez Panią Renatę Sutor w dniu 18 listopada 2019 r

Data uchwały:
2020-01-22

Numer uchwały:
XVI/116/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia