W sprawie:
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego wniesionej przez Panią Renatę Sutor w dniu 06 grudnia 2019 r.

Data uchwały:
2020-01-22

Numer uchwały:
XVI/117/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia