W sprawie:
przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Śródka w Gminie Kleszczewo

Data uchwały:
2020-01-22

Numer uchwały:
XVI/119/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia