Data posiedzenia:
2020-02-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Bezpieczeństwo publiczne na terenie gminy.
2. Sprawy bieżące.


Uwagi: