W sprawie:
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu

Data uchwały:
2020-02-25

Numer uchwały:
XVII/123/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia