Data posiedzenia:
2020-04-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola finansowa GOKiS za 2019 r. z uwzględnieniem organizowanych imprez

Uwagi: