W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w rejonie ulicy Pogodnej w Gowarzewie


Data uchwały:
2020-04-29

Numer uchwały:
XVIII/138/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.