W sprawie:
zmiany uchwały nr XV/114/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla publicznych szkół podstawowyc

Data uchwały:
2020-04-29

Numer uchwały:
XVIII/139//2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.