W sprawie:
rozpatrzenia petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektro skażeniem.

Data uchwały:
2020-05-27

Numer uchwały:
XIX/145/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia