Data posiedzenia:
2020-05-20

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Uwagi: