Data posiedzenia:
2020-06-16

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie wykonania budżetu za rok 2019.
2. Raport o stanie Gminy
3. Plany pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2020 r.
4. Sprawy bieżące wynikające z działalności Gminy


Uwagi:
Posiedzenie w sali konferencyjnej GOK