Zamawiający:
Gmina Kleszczewo

Tytuł przetargu:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

 

 

CPV: 66510000-8, 66515000-3, 66516000-0, 66516000-0, 66512100-3, 66514110-0, 66516100-1

 

Termin realizacji zamówienia: 

 

od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2023r.

 

 

Oferty można składać do:
2020-07-24 godz: 9:00

Otwarcie ofert:
2020-07-24 godz: 9:30

 

miniPortal - identyfikator postępowania: fc8a9654-eba7-4028-86a5-ff54e74180ef

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania umieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 554344-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczono w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 540122597-N-2020 z dnia 2020-07-08 r.