W sprawie:
udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.

Data uchwały:
2020-06-24

Numer uchwały:
XX/148/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia