W sprawie:
zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Data uchwały:
2020-06-24

Numer uchwały:
XX/157/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.