INFORMACJA

Wójta Gminy Kleszczewo

 o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

stanowisko ds. zamówień publicznych i inwestycji

w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 

Informuję, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds.  zamówień publicznych i inwestycji w Referacie  Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w  Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005  Kleszczewo nie  doprowadził do wybrania kandydata. Komisja Konkursowa stwierdziła niedostateczne spełnienie przez wszystkich kandydatów poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                               Bogdan Kemnitz

 

                                                                                                           

Kleszczewo 2020-08-17