Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Gminy Kleszczewo w 2020 r.

a)    Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 1 – „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kleszczewo w 2020 r.”

b)    Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 2 – „Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu gminy Kleszczewo w 2020 r.”

c)     Informacja o rozstrzygnięciu konkursu nr 3 – „Działania na rzecz na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Kleszczewo w 2020 r.”

d)    Informacja o unieważnieniu Konkursu nr 4 – „Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.