Data posiedzenia:
2020-09-08

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
Kontrola utrzymania czystości w Gminie ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami - odpady niebezpieczne, rolne, przemysłowe. Ochrona środowiska na terenie Gminy.

Uwagi: