Data posiedzenia:
2020-09-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5. Przedstawienie informacji dotyczących zmian w gospodarce odpadami na terenie Związku Międzygminnego GOAP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: regulaminu korzystania z parku w miejscowości Gowarzewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: regulaminu korzystania z gminnych altan i wiat rekreacyjnych .
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2020-2040.
10. Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
11. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zakończenie.


Uwagi:
transmisja obrad
https://transmisja.esesja.pl/kleszczewo