W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXII/167/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 2008r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce i Tulce.

Data uchwały:
2020-08-31

Numer uchwały:
XXI/163/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego