W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo

Data uchwały:
2020-08-31

Numer uchwały:
XXI/164/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego