W sprawie:
przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Kleszczewo na lata 2016-2019"

Data uchwały:
2020-08-31

Numer uchwały:
XXI/165/2020

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia